Vilkår og betingelser

Standard leveringstid

 • Lagerprodukter inntil 7 dager, forøvrig opp til 6uker.
 • For spesial- og bestillingsprodukter avtales leveringstid i hvert tilfelle, om ikke annet er spesifisert under produktmerke.
 • Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelser som levering fra leverandør. Reklamasjoner/retur

Forsendelser

 • FEIR velger transportør. Ønskes annen forsendelsesmåte tilpasser vi dette, men retten til fri frakt bortfaller og frakten baseres på reel transportkostnad utover våre satser.
 • Restordre som oppstår p.g.a. oss, sendes fraktfritt. Delleveringer etter kundens ønske, er IKKE restordre.
 • Ved ønske om sending i brev fraskrives retten til reklamasjon og vi mister muligheten for sporing.

Frakt

 • Fraktkostnader under 500,- nok. er gratis. Kostnader over dette etterfaktureres.

Betaling

 • Alle priser og kronebeløp som oppgis fra oss er inkl. mva.
 • Forfalt beløp skal være innbetalt før ny leveranse sendes.
 • Dersom avtalte betingelser ikke overholdes forbeholder FEIR seg retten til å kreve forskudsbetaling. Og om nødvendig vil full leveringsstopp inntre inntil fullstendig oppgjør har funnet sted.

Reklamasjoner/retur

 • Reklamasjon og retur må meldes innen 3 dager etter varemottak
 • Avbestilling og/eller retur av ferdigproduserte bestillingsprodukteter aksepteres ikke.

Reklamasjoner

Er varen feilsendt, det er oppdaget feil eller mangel eller dersom produktet ikke er levert i samsvar med bestillingen ønsker vi å rette opp i dette.

For en rask og riktig håndtering av saken vil det være nødvendig med dokumentasjon ved foto oversendt til eir@feir.no .  Må produktet returneres vil FEIR stå for returporto. Returårsak skal alltid oppgis.

Forbehold

 • På FEIR er vi opptatt av å gi våre kunder god og korrekt informasjon om alle våre produkter, men vi tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på www.feir.no eller i vår markedsføring.
 • Vi tar forbehold om endringer av produktspesifikasjoner, vareutvalg og priser.
 • Det tas forbehold ved force majeure ved alle ordrer.
 • FEIR fraskriver seg ethvert økonomisk følgeansvar for produkter som ikke kan leveres til ønsket tid eller av andre årsaker som ligger utenfor vår rekkevidde. FEIR vil kun erstatte produktet eller dets kostnad og ikke følgeskader som følge av produktets feil eller mangler.